DEN HAAG - Werklozen die actief zijn als vrijwilliger, moeten een jaar tot maximaal twee jaar vrijstelling kunnen krijgen van de sollicitatieplicht. Dat stelde woensdag een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA en PvdA.

De twee partijen zijn teleurgesteld dat minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken vasthoudt aan een ontheffing van een halfjaar.

De Geus, CDA en PvdA steggelen inmiddels al ruim twee jaar over hoe WW'ers die vrijwilligerswerk of mantelzorg doen, in de Werkloosheidswet ontzien kunnen worden. Eerder strandden voorstellen in de Kamer, omdat ze alleen voor oudere werklozen golden en daardoor discriminerend waren ten opzichte van andere uitkeringsgerechtigden.

Uitkering

Daarom besloot de minister eerder dit jaar met een algemene regeling voor werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een uitkering (WW'ers en WGA'ers). Het besluit om iemand ontheffing te verlenen ligt bij het UWV, die kijkt naar de individuele omstandigheden.

Daarbij is van belang of het doen van vrijwilligerswerk de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. De Geus vreest dat wanneer mensen langer dan een halfjaar niet hoeven te solliciteren het vrijwilligerswerk een alternatief wordt voor een betaalde baan.

Door komende week de gevolgen van een langere ontheffing preciezer in kaart te brengen, hoopt de minister CDA en PvdA te overtuigen van zijn standpunt.