BRUSSEL - Nederland krijgt de komende zeven jaar 486 miljoen euro van de Europese Unie voor plattelandsontwikkeling. Dat bleek dinsdag uit cijfers van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU.

De commissie maakte dinsdag bekend hoe de verdeling van het budget voor de 25 EU-landen voor de periode van 2007 tot en met 2013 er uit ziet. In totaal is er 77,6 miljard euro beschikbaar.

Polen

Polen is de grootste ontvanger met 13,2 miljard. Rijke landen als Duitsland en Italië ontvangen meer dan 8 miljard, Spanje kan rekenen op ruim 7 miljard, Frankrijk op 6,4 miljard.

De subsidies zijn bedoeld voor de versterking van de land- en bosbouwsector en voor verbetering van het milieu en ontwikkeling van het platteland. Zo is er subsidie voor het verbeteren van dierenwelzijn, voor duurzame bosbouw, dorpsvernieuwing en landbouwers in berggebieden.

Kinderopvang

Maar ook voor kinderopvang op het platteland (bedoeld om vrouwen de kans te geven een betaalde baan te vinden) is er Europees geld. Ook het aanleggen van toeristische fietspaden op het platteland kan in aanmerking komen voor financiering.

De subsidies voor plattelandsontwikkeling vormen ongeveer 9 procent van de totale EU-uitgaven voor tot 2013 van 862 miljard euro. De plattelandssubsidies staan los van de 'klassieke' landbouwsubsidies, de rechtstreeks inkomenssteun aan boeren in Europa.

Nederland wil die subsidies al jaren afbouwen, maar vooral Frankrijk dwarsboomde dergelijke initiatieven altijd. De boerensubsidies dalen de komende jaren licht naar ongeveer 40 miljard euro in het jaar 2012.