DEN HAAG - De WIA, de nieuwe wet die sinds begin dit jaar de WAO vervangt, moet op de schop. Dat heeft de FNV dinsdag geëist. De vakcentrale wil dat de uitkering stijgt voor mensen die volledig arbeidsongeschikt raken. Bovendien moet de uitkering aan mensen die gedeeltelijk uitvallen door ziekte omhoog.

Het kabinet bekijkt volgend jaar of de WIA haar doel bereikt heeft, en wel een forse vermindering van het aantal mensen met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Is dat het geval, dan gaat de uitkering aan mensen die helemaal niet meer kunnen werken omhoog van 70 procent van het laatstverdiende loon naar 75 procent. De FNV wil dat besluit nu al zien.

Verder moeten mensen die gedeeltelijk niet meer kunnen werken, altijd 70 procent van het loon krijgen dat zij verdienden voordat zij ziek werden, zo eist de FNV. Op dit moment kunnen zij na verloop van tijd onder de grens zakken.