DELFT - Het aantal moeilijk vervulbare vacatures in middelgrote en kleine bedrijven stijgt explosief. Dat meldde MKB-Nederland dinsdag op basis van onderzoek bij de achterban deze zomer. Per 1 juli waren er 48.000 moeilijk vervulbare vacatures. Dat is bijna een verviervoudiging ten opzichte van een jaar eerder.

In totaal zochten werkgevers in het midden- en kleinbedrijf in juli 93.000 werknemers. Van deze vacatures was dus ruim de helft moeilijk vervulbaar. Maar MKB-Nederland verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt door de aantrekkende economie en de vergrijzing verder zal toenemen.

MKB-voorzitter Loek Hermans vreest een herhaling van eind jaren negentig toen de loonkosten flink stegen en ondernemers moeilijker konden concurreren met het buitenland. Hij waarschuwt vakbonden niet te hoge looneisen te stellen. Ook moet de overheid de personeelskosten beperken door sociale lasten en zorgpremies in de hand te houden.

Remweg

Nu de economie groeit, is het volgens Hermans zaak zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen zonder dat de kosten te veel stijgen. "Anders zijn we zo weer terug bij af." De vorige keer zorgde de krapte op de arbeidsmarkt volgens hem voor "een remweg van vier tot vijf jaar". Hij schat dat het niet kunnen vervullen van vacatures de economie al 5 miljard euro kost.

Het vertrouwen van ondernemers is volgens MKB nu bijna opgekrabbeld tot het niveau van 2000. Bijna 80 procent verwacht dat de economie in het laatste kwartaal verder verbetert. Meer dan de helft van de ondernemers rekent op meer winst en zes op de tien hebben investeringsplannen in de laatste maanden van dit jaar. Daarbij gaat het vaak ook om arbeidsbesparende maatregelen.

Horeca

Vooral internationale sectoren zijn positief, zoals transport, groothandel en de zakelijke dienstverlening. Detailhandel, horeca en de industrie doen het minder. De werkgelegenheid groeit vooral in de zakelijke dienstverlening, groothandel en sinds kort ook in de bouw.

Dit jaar komen er volgens MKB-Nederland in totaal 50.000 nieuwe banen bij en volgend jaar wordt verwacht dat de werkgelegenheid met tenminste 75.000 banen groeit. Grofweg is het werven voor leidinggevende en technische (ict) functies, waarbij een hbo-diploma wordt gevraagd, nu het moeilijkst.

Opleiding

De werkgeversorganisatie doet een reeks aanbevelingen om meer mensen aan de slag te krijgen. Deze slaan voor een belangrijk deel op een goede opleiding en begeleiding van jongeren en de circa 1 miljoen mensen die nu met een uitkering langs de kant staan. Het recht op WW kan korter, het ontslagrecht soepeler en buitenlanders moeten hier makkelijker aan de slag kunnen.

Kinderopvang

Door belastingkortingen moet werken wel meer lonen. MKB wil deeltijders stimuleren meer uren per week te gaan werken. Mensen moeten op jaarbasis ook langer aan de slag door het schrappen van adv-dagen. Kinderopvang moet beter. En werkgevers moeten volgens Hermans hun vooroordelen ten opzichte van ouderen laten varen. Bijvoorbeeld met deeltijdpensioen kan deze groep langer aan de slag blijven, desnoods ook na 65 jaar.