DEN HAAG - Het kabinet is alsnog bereid om 550 miljoen euro uit te trekken om het spaarloon deels overeind te houden. Volgens een woordvoerder van de vakcentrale FNV is dit woensdagavond gebleken tijdens onderhandelingen, voorafgaande aan het Najaarsoverleg. Dit overleg begint donderdagmorgen.

De onderhandelingen, die woensdag urenlang hebben geduurd, werden afgebroken zonder overeenstemming over twee andere heikele onderwerpen. Die betreffen afspraken over de gesubsidieerde arbeid en de positie van langdurige minima. Deze twee onderwerpen worden doorgeschoven naar donderdagmorgen.

Minister Hoogervorst van Financiën liet de Tweede Kamer twee weken geleden nog weten 422 miljoen euro te willen uittrekken voor het gedeeltelijke behoud van het spaarloon. De vakbeweging reageerde teleurgesteld en verbaasd omdat minister De Geus van Sociale Zaken kort daarvoor een bedrag van maximaal 550 miljoen euro zou hebben toegezegd. Die 550 miljoen euro is nu alsnog op tafel gekomen, aldus de FNV-woordvoerder.

Aan de onderhandelingstafel zaten woensdagavond vertegenwoordigers van de vakbeweging, de werkgeversorganisaties en ambtenaren van de betrokken ministeries. Zij treffen elkaar donderdagmorgen opnieuw voordat het feitelijke Najaarsoverleg van start gaat. Dit wordt gevoerd door de voorzitters van de vakcentrales, de werkgeversorganisaties en een kabinetdelegatie onder leiding van premier Balkenende.

Het Najaarsoverleg moet leiden tot definitieve afspraken over het sociaal-economisch beleid voor 2003. Eind vorige week kwamen de partijen met elkaar overeen om de lonen volgend jaar met niet meer dan 2,5 procent te laten stijgen.