DEN HAAG - Minister Joop Wijn van Economische Zaken komt onder druk van de Tweede Kamer deels terug op zijn voornemen om de subsidieregeling voor groene stroom te schrappen. Hij trekt een bedrag van 270 miljoen euro uit om met name kleine agrarische bedrijven tegemoet te komen. Wijn heeft dat maandagavond laat aan de Tweede Kamer geschreven.

De minister stelt ook 70 miljoen euro beschikbaar om ondernemers schadeloos te stellen die kosten hebben gemaakt in de verwachting voor een zogeheten MEP-subsidie in aanmerking te komen. Hij had dat al eerder beloofd.

Wijn maakte enkele weken terug plotseling een einde aan de MEP-regeling, omdat de doelstelling om in 2010 9 procent van de stroom duurzaam op te wekken ook gehaald wordt zonder nieuwe projecten te financieren. Een ruime Kamermeerderheid pikte dat echter niet en nam vorige week een motie aan om Wijn te dwingen met een overgangsregeling te komen.

Biogas

Na bespreking in het kabinet toont Wijn zich hiertoe bereid. De overgangsregeling is met name bedoeld voor het opwekken van biogas door vergisting van mest en maïs.

Een kleine Kamermeerderheid drong er vorige week op aan om de MEP-regeling helemaal overeind te houden, maar daar voelt het kabinet niets voor, maakt Wijn in zijn brief duidelijk. Uitvoering van deze motie zou grote financiële gevolgen hebben.

Meerderheid

Het is overigens niet zeker dat deze motie, waarover de Kamer dinsdag stemt, ook wordt aangenomen. Op papier is er een meerderheid, maar dan moet ook een aantal eenmansfracties voorstemmen.

De indiener van de moties, Kees van der Staaij (SGP), is niet tevreden over de overgangsregeling. De SGP-fractie beraadde zich dinsdagmorgen hierover en sloot niet uit, dat de moties dinsdagmiddag worden aangehouden om druk op Wijn te blijven uitoefenen.

Schadevergoedingen

Diederik Samsom (PvdA) blijft voorstander van de motie om gewoon door te gaan met de subsidies. Volgens hem zal Wijn meer kwijt zijn aan schadevergoedingen en de overgangsregeling dan met het voortzetten van de subsidies.