DEN HAAG - Een nationaal pensioenregister op internet vindt minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken een goed idee, zolang de overheid het niet hoeft te regelen. Het is volgens hem aan de pensioenfondsen zelf om het voor hun klanten zo inzichtelijk mogelijk te maken wat ze opbouwen. "De overheid gaat alleen over de AOW."

Dat stelde de bewindsman maandag in reactie op een pleidooi van een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA, VVD en PvdA voor een nationaal register. Daardoor moeten mensen met één blik via internet kunnen zien hoeveel oudedagsvoorziening zij tot dan toe hebben opgebouwd.

De Geus voelt er echter niks voor om dit de sector voor te schrijven in de nieuwe Pensioenwet die 1 januari 2007 moet ingaan. Pensioenfondsen kunnen volgens hem prima zelf een register maken. "Daar willen wij wel aan meewerken door gegevens over de AOW te verstrekken", aldus De Geus.

Extra

Directeur Peter Borgdorff van de Vereniging van Bedrijftakpensioenfondsen (VB) verwacht dat een nationaal pensioenregister snel te realiseren is. Volgens hem zijn veel fondsen al bezig te regelen dat hun klanten via internet een beter overzicht krijgen van hun pensioen.

Vooral mensen die meerdere werkgevers hebben gehad en verschillende tegoeden hebben opgebouwd, hebben volgens hem nu vaak geen idee waarop ze later recht hebben en of het verstandig is iets extra's te sparen.

Witgoed

In oktober verwacht Borgdorff meer duidelijkheid over hoe groot de internetmogelijkheden voor volgend jaar al zijn. Hij ziet graag dat de overheid meedoet, zodat ook gegevens van de AOW erbij kunnen.

PvdA-Tweede Kamerlid Staf Depla wil pensioenfondsen bovendien net als witgoed labelen, zodat ze onderling te vergelijken zijn.

IJskast

Dat wijst De Geus echter af. "Een pensioenfonds is iets heel anders dan een ijskast. Energieverbruik kun je meten, maar bij pensioen gaat het om meer zaken." Volgens de bewindsman vindt de ene persoon nabestaande pensioen belangrijk, terwijl de ander indexatie (welvaartsvast houden) van de uitkering voorop stelt.