AMSTERDAM - Een te laag opleidingsniveau is de belangrijkste reden dat veel Marokkaanse jongeren er niet in slagen een baan te vinden. Afgewezen allochtone sollicitanten wijten dat vaak aan discriminatie, maar dat verklaart volgens staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid slechts een klein deel van de hoge werkloosheid onder allochtone jongeren.

Van Hoof zei dat maandag in Amsterdam bij het begin van de campagne 'Trendy Maroc Star in NL', die moet bijdragen aan een betere beeldvorming over Marokkaanse jongeren en meer zelfvertrouwen bij de jongeren zelf. De staatssecretaris pleitte ervoor Marokkaanse jongeren veel actiever te stimuleren om op een hoger onderwijsniveau te starten. Hij riep de Marokkaanse gemeenschap op hierin een actieve rol te spelen. "Duw de jongelui de goede kant op en duw ze vooral niet in een slachtofferrol."

Werkloosheid

In vergelijking met andere groepen allochtonen is de werkloosheid onder Marokkanen het hoogste: een op de vijf is zonder werk. Van de Turkse en Marokkaanse jongeren zit eenderde op het laagste VMBO-niveau. Allochtone jongeren blijken voor een deel op een lager opleidingsniveau in te stromen dan zij aan zouden kunnen, blijkt uit onderzoek van het ministerie.

"Kijk je naar jongeren in deze groep, dan zie je dat met een goede vooropleiding drie op de vier aan het werk komt", aldus Van Hoof. "Echter, zonder die startkwalificatie vindt slechts één op de drie een baan. Dat geeft meteen al aan waar het 'm voor een groot deel aan schort: de vooropleiding, of liever gezegd het gebrek daaraan."