VOORBURG - De afgelopen jaren is het aandeel mensen met een arbeidshandicap dat werkt of actief zoekt naar een baan afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS had 44 procent van de arbeidsgehandicapten vorig jaar een baan. In 2002 was dat aandeel nog 47 procent. Van alle Nederlanders tussen de 15 en 64 jaar gemiddeld werkt bijna 68 procent.

Arbeidsgehandicapten zijn mensen die door een ziekte of handicap worden belemmerd in hun werk of in het zoeken naar een baan. Vorig jaar waren bijna 1,8 miljoen Nederlanders arbeidsgehandicapt.

Verklaring

Volgens het CBS is de afname van het aandeel werkende mensen met een arbeidshandicap niet te verklaren uit het feit dat de Nederlandse bevolking steeds ouder wordt. Vorig jaar waren zes op de tien arbeidsgehandicapten tussen de 45 en 64 jaar.

"De groep arbeidsgehandicapten vergrijst echter in hetzelfde tempo als de gehele bevolking en het aandeel arbeidsgehandicapten per leeftijdsgroep is zeer stabiel", stelt het CBS.

Ouderen

Verder is het aandeel oudere arbeidsgehandicapten met een baan tussen 2002 en 2005 vrijwel gelijk gebleven. Wel daalde in die periode het aantal mensen met een arbeidshandicap tot 45 jaar dat aan het werk is.

Het kabinet probeert arbeidsgehandicapten vaker aan de slag te krijgen, onder andere met een campagne die het imago van deze mensen moet verbeteren onder bedrijven.

Volgens een woordvoerster van het ministerie van Sociale Zaken zijn kwetsbare groepen alleen sneller de klos als het economisch minder gaat. Van 2002 tot en met 2005, de periode waarover het CBS rapporteert, steeg de werkloosheid in Nederland.