HOUTEN - Vakbond CNV Bedrijvenbond springt in de bres voor schoonmakers in Nederland. Door nieuwe regels verwacht de bond dat steeds meer huishoudsters als kleine zelfstandige aan de slag zullen gaan. Deze eenpitters zijn vaak slecht op de hoogte van die regels en dat maakt hen kwetsbaar, aldus de bond vrijdag.

CNV Bedrijvenbond ziet een stijging van het aantal zelfstandige schoonmakers door verschillende veranderingen in de wet. "De zelfstandige schoonmakers zijn een kwetsbare groep die vaak niet weten hoe de regels in elkaar zitten", zegt CNV-bestuurder Jan Kampherbeek.

Op dit moment wordt de regeling voor witte werksters afgebouwd. Het gaat om een subsidie aan schoonmaakbedrijven waardoor zij gemakkelijker werksters in dienst kunnen nemen. Het kabinet wil van de regeling af omdat veel huishoudsters ondanks de maatregel toch zwart blijven werken.

Ontslagaanvragen

Er werken slechts krap zevenhonderd werksters via ongeveer dertig bedrijven met deze subsidie. "De eerste ontslagaanvragen van deze schoonmaakbedrijven komen nu binnen", aldus Kampherbeek.

De witte werkster wordt vervangen door een nieuwe regeling waarin particulieren maximaal drie dagen in de week een werkster mogen inhuren zonder belasting en premies te betalen. De ingehuurde werkster zal haar diensten vaak als kleine zelfstandige gaan aanbieden, verwacht de CNV Bedrijvenbond. Volgens de bond hebben ongeveer 1,2 miljoen huishoudens in Nederland een huishoudelijke hulp in dienst.

Illegaal

Om de zelfstandige schoonmakers te helpen, heeft Kampherbeek binnen de CNV Bedrijvenbond een aparte groep opgericht waar ook deze schoonmakers lid van kunnen worden. Ook mensen die illegaal in Nederland zijn, mogen hun belangen door het CNV laten behartigen, aldus de CNV-bestuurder.

Volgens een woordvoerster van de vakbondskoepel CNV kunnen illegalen op dit moment al lid worden van de verschillende CNV-bonden. Alleen de Hout- en Bouwbond CNV vraagt een sofinummer en een paspoort.

Rekening

Toch denkt de zegsvrouw dat er weinig illegale werknemers CNV-lid zijn. De verschillende bonden innen hun contributie namelijk via de bank, en illegalen kunnen in Nederland geen rekening openen. Daarom denkt de CNV Bedrijvenbond na over een andere manier om de contributie te heffen.