AMSTERDAM - Werknemers denken dat bedrijven minder aandacht zullen besteden aan de veiligheid op het werk als de wettelijke verplichting wordt versoepeld. Deze conclusie trekt de vakcentrale FNV op basis van een enquête onder leden van vakbonden, van ondernemingsraden en preventiemedewerkers bij bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts een kwart van het personeel denkt dat de eigen directie het werk veiliger zou hebben gemaakt als hiervoor geen wettelijke verplichtingen zouden gelden.

De FNV keert zich al langer tegen een voorstel van het kabinet om werkgevers en vakbonden zelf te laten bepalen aan welke eisen de veiligheid binnen bedrijven moet voldoen. Op dit moment staan normen voor bijvoorbeeld lawaai en zwaar tilwerk in de wet. In tegenstelling tot het kabinet vindt de vakcentrale dat deze maximale normen in de wet moeten blijven.

Werkdruk

Vooral op het gebied van werkdruk, de lichaamshouding van het personeel, lawaai, klimaat en RSI vinden werknemers het belangrijk dat er een wettelijke verplichting blijft bestaan.

Negen van de tien ondervraagden zegt dat het afgelopen jaar in het bedrijf is gesproken over veiligheid en gezondheid op het werk. Deze discussies gaan vaak over het voorkomen van ongevallen en de hoge werkdruk. In evenveel gevallen zegt de directie verbeteringen toe.