DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de subsidieregeling voor duurzame energie in stand blijft. Minister Joop Wijn van Economische Zaken moet zijn besluit intrekken om geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen, vinden alle fracties behalve CDA en VVD.

Dat bleek donderdag tijdens een Kamerdebat met Wijn. Een motie van SGP-kamerlid Kees van der Staaij, die Wijn oproept de aangekondigde stop op de zogenoemde MEP-subsidies terug te draaien, krijgt steun van PvdA, GroenLinks, SP, LPF, D66 en ChristenUnie.

Wijn ontraadde de motie. Wel is hij bereid in het kabinet te praten over een ruime overgangsregeling. Een motie hierover wordt behalve door de genoemde partijen ook door het CDA gesteund.

Einde

Enkele weken terug maakte Wijn tot schrik van de sector onverwacht een einde aan de MEP-regeling, omdat de doelstelling om in 2010 9 procent van de stroom duurzaam op te wekken ook gehaald wordt zonder nieuwe projecten te subsidiëren.

Tijdens het Kamerdebat zei Wijn dat ook financiële overwegingen een rol hebben gespeeld. De subsidieregeling is zo succesvol dat de kosten uit de hand lopen. Het kabinet was de afgelopen maanden genoodzaakt nog eens 280 miljoen euro extra op tafel te leggen.

Alternatief

Een Kamermeerderheid toonde zich donderdag niet onder de indruk van deze argumenten. Ze vindt dat de overheid niet van de ene op de andere dag een einde aan de regeling kan maken, voor er een alternatief is. Diverse fracties betwijfelen ook of de doelstelling van 9 procent duurzaam opgewekte stroom in 2010 echt wordt gehaald.

Financiële consequenties

Wijn hield de Kamer voor dat het in stand houden van de MEP-subsidies forse financiële consequenties heeft. Een overgangsregeling kost ook extra geld, maar Wijn is niettemin bereid daarover met zijn collega-bewindslieden te spreken. Eerder wilde de CDA-minister alleen een schadevergoeding toezeggen voor tuinders en andere ondernemers die kosten hebben gemaakt in de verwachting voor een subsidie in aanmerking te komen.