BRUSSEL - De economie van de Europese Unie beleeft dit jaar de krachtigste groei sinds 2000. De economie in de EU neemt toe met 2,7 procent. In de twaalf EU-landen met de euro is dat 2,5 procent.

De uitbundige economische groei komt vooral door gestegen investeringen, aldus de Europese Commissie. De nieuwe cijfers zin gebaseerd op de economieën van de vijf grootste EU-landen en Polen. Die bepalen voor ruim driekwart de economie van de Europese Unie.

Vooral Duitsland en het nieuwe EU-lid Polen doen het beter dan verwacht. Hun economie stijgt 0,5 procentpunt sterker dan dit voorjaar was voorspeld.

Indrukwekkend

"De groei is indrukwekkend", zei Europees Commissaris Joaquin Almunia (Economische Zaken) in een toelichting. In het voorjaar rekende de Europese Commissie nog op 2,3 en 2,1 procent groei in respectievelijk de EU en de eurolanden.

Burgers beginnen de groei al te merken. Dankzij de grote voorspoed is de werkloosheid in de Europese Unie gedaald tot 8 procent in juli. Dat is bijna een procentpunt lager dan een jaar eerder. Omdat meer mensen een baan hebben, kunnen consumenten meer uitgeven en zo de economie verder aanzwengelen. De Europees Commissaris voorziet dat hij zijn groeiraming begin november daarom zelfs verder moet verhogen.

Olie

Meevaller is ook dat de inflatie beperkt blijft tot 2,3 procent dit jaar, ondanks de duurdere olie. "De duurdere olie is nog niet doorgerekend in de prijzen. De gematigde loonstijging heeft de stijging opgevangen. We roepen de vakbonden en werkgevers op om zich gematigd te blijven opstellen", aldus Almunia.

Hij vraagt de regeringen van EU-landen om de goede tijden te gebruiken voor verdere hervormingen en een betere overheidsfinanciën. "Alleen op die manier kunnen we een veiligheidsmarge inbouwen voor als het slecht gaat."

Schatkist

Almunia verwacht dat de schatkist van de meeste grote EU-landen zullen al eind dit jaar voller dan verwacht worden afgesloten. De hogere economische groei zorgt immers voor grotere belastingopbrengsten.

Voor 2007 is de commissaris iets minder euforisch. Hij sluit niet uit dat de olieprijs opnieuw piekt. Dat kan de groei beschadigen, bijvoorbeeld door hogere inflatie. De wereldeconomie kan ook in onbalans raken als de Amerikaanse huizenmarkt verder afzwakt.

Remmen

De Europees Commissaris zegt verder onzeker te zijn over de grote btw-verhoging in Duitsland op 1 januari. Dat kan de groei remmen. "We hebben signalen dat winkeliers nu al de prijzen voorzichtig verhogen, vooruitlopend op de verandering."