AMSTERDAM - Veel Nederlandse bedrijven zijn niet op de hoogte van de terreurrisico's die ze lopen. Dat stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). De dienst werkt aan een adviesrapport voor het Nederlandse bedrijfsleven, dat eind dit jaar klaar moet zijn.

De NCTb inventariseerde de stand van zaken bij werkgeversorganisaties, belangenverenigingen en bedrijven zelf. Daaruit blijkt dat veel ondernemingen niet weten welke risico's ze lopen bij een terroristische dreiging. Volgens de NCTb hebben veel bedrijven behoefte aan duidelijkheid over hoe hiermee om te gaan.

De NCTb coördineert de samenwerking van ongeveer twintig Nederlandse instanties die zich bezighouden met de bestrijding van terrorisme, waaronder de politie, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de marechaussee. Eerder al stelde de dienst een advies op voor Nederlandse gemeenten.

Radicalisering

Bedrijven kunnen volgens de NCTb op verschillende manieren bij terrorisme betrokken raken. "Ze kunnen doelwit zijn, of naast een doelwit gevestigd zijn. Ook kan het zijn dat ze economisch slachtoffer worden van radicalisering", aldus een woordvoerder.

Spotprenten

Als voorbeeld verwijst de NCTb naar Denemarken, waar de terreurdreiging vorig jaar toenam na de publicatie van spotprenten over de profeet Mohammed in de krant Jyllands-Posten. De aard van het product dat een bedrijf verkoopt of de herkomst van de onderneming (bijvoorbeeld Amerika) kan het risico op een terroristische aanslag ook vergroten, aldus de NCTb.

Om risico's het hoofd te bieden, moeten bedrijven zelf investeren. "De overheid licht bedrijven goed in en stelt daarvoor geld beschikbaar. De kosten van de maatregelen zijn voor rekening van de bedrijven", aldus het NCTb.