DEN HAAG - Circa 75 schilders en bouwvakkers in de weg- en waterbouw hebben minister De Geus (Sociale Zaken) dinsdag op Het Plein in Den Haag om een WW-uitkering gevraagd. Volgens de Hout- en Bouwbond CNV worden deze winter meer dan 10.000 schilders en bouwvakkers ontslagen zonder recht op een uitkering.

"Wij vinden dat deze mensen niet zomaar zonder inkomen op straat gezet mogen worden", aldus vice-voorzitter G. Wildenman van de CNV-bond dinsdag. De bond heeft de minister rond drie uur een petitie overhandigd. Bouwvakkers waren ondertussen met een hoop lawaai bezig met trilmachines de klinkers van Het Plein stevig de grond in te dreunen.

Een grote groep werknemers in de bouw staat elke winter weer op straat wegens gebrek aan werk. Door aangescherpte regels op het gebied van seizoenswerkloosheid hebben de bouwvakkers deze winter echter geen recht meer op een werkloosheidsuitkering.

"Wij vinden het logisch dat de overheid niet wil dat deze werknemers elk jaar weer op kosten van de samenleving op straat komen te staan. Maar we vinden het wel onterecht dat er geen ruimte is gemaakt voor een overgangsregeling", lichtte Wildeman toe. Volgens hem kunnen de bouwvakkers er niks aan doen dat het werk nu zo slecht is verdeeld dat ze in de zomer volop overwerken en in de winter op straat staan door een gebrek aan werk.