DEN HAAG - Het aantal werknemers dat minder verdient dan het minimumloon is gedaald van 1,1 procent in 2001 tot 0,6 procent in 2004. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken maandag bekendgemaakt.

Volgens het departement worden vooral jongeren, vrouwen en mensen met een deeltijdbaan onderbetaald.

Niet alleen ontvangen steeds minder mensen te weinig loon, ook het aantal mensen dat net het minimumloon verdient, neemt af. In 2001 was dit percentage 2,1. Drie jaar later ontving 1,5 procent van de werknemers het laagste loon dat de wet toestaat.

De cijfers zijn afkomstig van de Arbeidsinspectie na onderzoek bij ruim 2500 bedrijven. Volgens Sociale Zaken is onderbetaling vaak het gevolg van onwetendheid en slordigheid bij ondernemingen.

Voorlichting

Zo laten werkgevers het bijvoorbeeld na om de halfjaarlijkse verhogingen van het minimumloon door te berekenen. Minister Aart Jan de Geus wil daarom meer voorlichting geven over de Wet op het minimumloon.

In oktober 2004 werden ongeveer 36.000 werknemers onderbetaald. Een kwart van hen krijgt 5 procent minder dan het minimumloon, ruim de helft ontvangt 5 tot 20 procent te weinig en een vijfde verdient meer dan 20 procent onder de maat.

Landbouw

Het gaat vaak om jongeren, mensen met een deeltijdbaan en vrouwen. Vooral kleine bedrijven, en met name in de landbouw, horeca en detailhandel, blijken hun personeel te weinig loon te betalen.

Ongeveer 93.000 mensen ontvingen in oktober 2004 het minimumloon. "Ook in deze groep zitten relatief veel jongeren, deeltijders en vrouwen. Voor het merendeel zijn zij laagopgeleid en hebben zij een lagere functie. De helft werkt nog geen jaar bij de werkgever. De meeste minimumloners werken in de detailhandel en de horeca", aldus het ministerie in een verklaring.