VOORBURG - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft maandag nieuwe cijfers bekendgemaakt waaruit blijkt dat de pensioenpremies de laatste jaren sterk zijn gestegen. Van 2000 tot en met 2004 verdubbelde het aandeel aan pensioenkosten dat werkgevers moesten betalen om een werknemer in dienst te hebben.

In 2000 was het totale aandeel aan pensioenpremies in de totale arbeidskosten ruim 4 procent. Dit aandeel steeg in 2004 naar 8 procent. Overigens stond tegenover de stijging van de pensioenkosten een daling van het aandeel overige kosten aan sociale premies, zoals de WAO- en WW-premies.