DEN HAAG - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) betaalt jaarlijks in totaal tussen de 300.000 en 400.000 euro aan vreemdelingen die te lang hebben moeten wachten op een beslissing over hun verblijfsstatus. Het gaat daarbij om dwangsommen die de rechter heeft opgelegd.

Een woordvoerder van de IND, de dienst die het vreemdelingenbeleid uitvoert, bevestigde zaterdag een bericht daarover in NRC Handelsblad. Hij wees er echter op dat het niet ongebruikelijk is voor uitvoeringsinstellingen om te worden geconfronteerd met dwangsommen. Ook benadrukte hij dat het totaalbedrag moet worden afgezet tegen de ruim 300.000 beslissingen in individuele zaken die de IND jaarlijks neemt.

Volgens het dagblad kreeg een vrouwelijke asielzoeker dit jaar 34.000 euro uitbetaald. Op 2 september vorig jaar had de rechter bepaald dat de IND binnen zes weken een beslissing moest nemen in haar zaak, op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag. Op 1 maart dit jaar kreeg de vrouw een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur.

Volgens de IND-woordvoerder is een dwangsom van 34.000 in een zaak "zeer incidenteel, alleen al vanwege het feit dat dit circa 10 procent van het totaal bedraagt". Meestal krijgt de IND een dwangsom opgelegd, omdat de dienst er te lang over doet om een besluit te nemen. Daar kunnen diverse redenen voor zijn. Soms kan de dienst vanwege de vereiste zorgvuldigheid nog geen besluit nemen, aldus de woordvoerder.