DEN HAAG - Het kabinet wil dat zijn opvolger besluit over de vereenvoudiging van de buitengewone uitgavenaftrek voor chronisch zieken en gehandicapten, zo heeft het vrijdag bekendgemaakt. De huidige regeling is te ingewikkeld en sluit niet goed aan bij de doelgroep die veel kosten voor zorg maakt.

Het kabinet heeft onderzocht of de regeling niet kon worden samengevoegd met de zorgtoeslag die chronisch zieken en gehandicapten krijgen, maar dat blijkt volgens de ministers niet goed uit te pakken. De zaak is nogal ingewikkeld. De ministers vinden het daarom beter dat een nieuw kabinet zich na de verkiezingen over het onderwerp buigt.