DEN BOSCH - Het noodlijdende supermarktconcern Laurus heeft in de eerste zes maanden van 2006 een verlies geleden van 37 miljoen euro. In de vergelijkbare periode vorig jaar kwam het nettoresultaat nog positief uit op 2 miljoen euro. De vrijdag gepubliceerde cijfers zeggen weinig over de toekomst.

De inmiddels verkochte verlieslatende formules Edah en Konmar zijn in de resultaten meegenomen. Laurus gaat zich concentreren op de winkels Super de Boer.

In juli kwam Laurus al met omzetcijfers over de eerste zes maanden van 2006. De opbrengst bleek met ruim 1 procent te zijn gedaald tot 1,4 miljard euro.

Problemen

De opbrengst uit de verkoop van Edah en Konmar moet ertoe leiden dat Laurus aan zijn schuldverplichtingen bij de banken kan voldoen. Voor het derde kwartaal voorziet het bedrijf dat dit wel lukt. In het vierde kwartaal verwacht Laurus daarentegen problemen. Dan draagt Super de Boer volledig de algemene en logistieke kosten. Laurus heeft de banken van deze problemen op de hoogte gesteld.

Onderhandelingen over de financiering zijn begonnen. De huidige financiering loopt op 30 januari 2007 af. Met de banken is overeengekomen dat de nettoschuldpositie van Laurus vanaf dat moment maximaal 200 miljoen euro is.

Bruijniks

Door perikelen in de top van het concern is vrijdag afgezien van een persbijeenkomst. Dinsdag trad bestuursvoorzitter Harry Bruijniks af na een verschil van mening met de raad van commissarissen. Eerder werd bekend dat hij een conflict had met financieel directeur Kenaad Tewarie.

Tonn van de Laar is als interim-bestuurder aangesteld. Hij moet met een vernieuwd Super de Boer het bedrijf sterker en winstgevend maken.