DEN HAAG - De Consumentenbond vindt dat de overheid moet zorgen dat consumenten in staat zijn goed te kiezen tussen aanbieders van producten en diensten. Volgens de organisatie worden consumenten in talrijke markten nog altijd beduveld, omdat zij niet echt meerdere opties hebben en daardoor aanbieders niet kunen dwingen zich netjes te gedragen.

De overheid dient misstanden op te sporen, keuzeinformatie af te dwingen en goed toezicht te houden. Daarnaast moeten consumenten een betere rechtspositie krijgen, zo vindt de Consumentenbond die daarvoor zaterdag de twee weken durende actie "Maak kiezen mogelijk!" is begonnen.

Consumentenproblemen hebben steeds vaker te maken met falende marktwerking en het misbruik dat aanbieders daar van maken. Daarbij gaat het om eenvormig gedrag, een niet-transparante markt, het ontbreken van vergelijkende informatie, het ontbreken van meerdere aanbieders, schaarste of bureaucratische voorschriften die de keuzevrijheid van de consument indammen.

'Zieke' markt'

In een 'zieke' markt kan de consument geen kant op, omdat hij niet (goed) in staat is te kiezen of omdat er niets valt te kiezen. De Consumentenbond ziet als voorbeelden van zieke markten het spoorvervoer, de kabel, benzine, auto's, mobiele telefonie, zorg, makelaardij, energie, taxi's, notarissen, onderwijs en kinderopvang.