DEN HAAG - Werkgevers die hun werknemers minder dan het wettelijk minimumloon betalen, krijgen direct een boete en een dwangsom opgelegd om alsnog het juiste salaris uit te betalen. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met het voorstel van minister Aart Jan de Geus om de Arbeidsinspectie hiervoor de nodige bevoegdheden te geven.

De boete per onderbetaalde werknemer kan maximaal 6700 euro bedragen. De hoogte van een boete zal volgens een woordvoerder van De Geus wel afhangen van de mate van ontduiking. Daarvoor komen nog beleidsregels. Werknemers die minder dan het minimumloon betaald krijgen, kunnen ook zelf naar de rechter stappen.

Met de extra bevoegdheden voor de Arbeidsinspectie wil het kabinet oneerlijke loonconcurrentie door Polen en andere werknemers uit EU-lidstaten in Midden- en Oost-Europa voorkomen. De bedoeling is dat voor deze werknemers uit de Europese Unie per 1 januari 2007 de grenzen volledig opengaan.

Controlemiddel

Een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA en PvdA had eerder dit jaar extra maatregelen afgedwongen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Toen is ook geopperd om de Arbeidsinspectie een extra controlemiddel te geven door een wettelijk minimumuurloon in te stellen. Maar daar ziet het kabinet van af, omdat blijkt dat het niet eenvoudiger is om per gewerkt uur te controleren.

Werkgeversorganisaties en de vakbeweging hadden al gewaarschuwd dat het instellen van een wettelijk minimumuurloon ingewikkeld is. Bovendien zou het ingrijpen in hun onderhandelingsvrijheid. Het minimumloon geldt nu voor 'de normale' werkweek in een sector. In de ene sector is dat 36 uur, in de andere kan het veertig uur zijn.

In de Tweede Kamer zeiden linkse oppositiepartijen bovendien te vrezen voor een verlaging van het minimumloon als deze wordt afgezet tegen een veertigurige werkweek. Volgens de Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers en vakbonden zitten, bedraagt een gemiddelde werkweek nu in cao's tussen de 37 en 38 uur.