DEN HAAG - Bijna de helft (45 procent) van de werkgevers in Nederland neemt geen maatregelen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Ze doen nog niets om werknemers van boven de 45 jaar optimaal in te zetten.

De noodzaak om dat wel te doen, is overigens wel doorgedrongen tot de meeste personeelsfunctionarissen. Ruim 60 procent van hen vindt dat bedrijven het zich niet langer kunnen permitteren niets te doen.

Dat blijkt uit een zondag gepubliceerd onderzoek dat is verricht in opdracht van GrijsWerkt, een door het ministerie van Sociale Zaken in het leven geroepen werkgroep. Die moet onder leiding van commissaris van de koningin in Friesland Ed Nijpels de arbeidsparticipatie van ouderen bevorderen.

Overheid

Uit het onderzoek blijkt verder dat 55 procent van zowel de werkgevers als de werknemers vindt dat de overheid meer dan nu nog de belangen van oudere werknemers moet gaan behartigen.

Vakbonden

De toekomstige rol van de vakbonden wordt minder groot ingeschat. Nu vindt 45 procent dat de bonden voor de oudere werknemers moeten opkomen, voor de toekomst ziet nog maar 13 procent een rol voor de organisaties weggelegd. Het onderzoek is gehouden onder 855 mensen.