DEN HAAG - Minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid) wil de ziekenhuizen vanaf volgend jaar voor bijna 200 miljoen euro korten.

Hij eist daarmee geld terug dat ziekenhuizen in 2005 meer hebben uitgegeven dan is afgesproken. Zij hebben zich niet aan de prestatieafspraken over efficiency gehouden, stelde de minister vrijdag.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dreigde de minister eerder nog 400 miljoen euro te korten. Maar volgens Hoogervorst gaat het om "nog geen 200 miljoen euro" over 2005 en wordt in januari volgend jaar gekeken naar eventuele overschrijdingen in 2006. Volgens de NVZ vraagt de minister 192 miljoen.

Schuld

De ziekenhuizen zeggen geen schuld te hebben aan de overschrijding van het budget. De overheid zou fouten hebben gemaakt bij het berekenen van de vraag naar zorg. "We hebben meer patiënten geholpen dan geraamd", aldus een woordvoerder. Maar volgens de minister zijn de afspraken indertijd gemaakt in overleg met de ziekenhuizen en op basis van door hen aangeleverde gegevens.

Hij denkt dat er wel degelijk nog ruimte is om efficiënter te werken. Ziekenhuizen kunnen terughoudender zijn in het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars of "selectiever opereren". "Iedereen weet dat er ook artsen zijn die overdiagnosticeren."

Efficiënter

De NVZ meent dat ziekenhuizen vorig jaar wel degelijk volgens de afspraak veel efficiënter zijn gaan werken. "Maar we blijven erbij dat er gewoon meer patiënten zijn gekomen dan de minister had geraamd." De ziekenhuizen spreken niet tegen dat er nog wel ruimte is om efficiënter te werken.

Maar ze verzetten zich tegen de korting die Hoogervorst hun wil opleggen. Ze vrezen dat zij daardoor personeel moeten ontslaan. Ook kunnen specialisten mogelijk minder zorg verlenen, zodat er weer langere wachtlijsten ontstaan, stellen zij.