UTRECHT - FNV Bondgenoten is geschrokken van een enquête onder leden in de grootmetaal waaruit zou blijken dat hun collega's uit Oost-Europa minder loon ontvangen dan het Nederlandse personeel. Dat heeft de vakbond vrijdag gezegd.

Volgens FNV Bondgenoten werkt ruim 40 procent van de werknemers in de grootmetaal met collega's uit de nieuwe EU-lidstaten. Van hen ontvangt 17 procent minder loon dan de Nederlandse werknemers, zeggen ondervraagden die zicht hebben op de beloning van hun Oost-Europese collega's. De geënquêteerden hebben dat inzicht omdat zij bijvoorbeeld in de ondernemingsraad van het bedrijf werken.

FNV Bondgenoten is teleurgesteld dat de "zeer goede afspraken over de betaling van buitenlandse werknemers" in de cao van de grootmetaal, waar onder meer machinefabrikanten onder vallen, niet overal hebben geleid tot een gelijke beloning van de voornamelijk Poolse werknemers. Sinds juni kunnen werknemers uit Polen en zeven andere nieuwe EU-lidstaten gemakkelijker aan de slag in de agrarische sector, de binnenscheepvaart, bij slachterijen en visfileerbedrijven, in het wetenschappelijk onderzoek en in de kleinmetaal.

Horeca

Volgens FNV Bondgenoten overweegt staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken dat binnenkort ook mogelijk te maken voor de horeca en de grootmetaal en in de havens. Collega-bond FNV Bouw stelt dat dat ook geldt voor de houthandel.

FNV Bondgenoten is tegen openstelling van de grootmetaal, omdat genoeg Nederlanders op werk in de sector zitten te wachten. Bovendien moeten de Polen die er nu al werken, eerst gelijk worden beloond, vindt de bond.