DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verdenkt vier wegenbouwers van het maken van prijsafspraken. Het gaat om Koninklijke Wegenbouw Stevin, Ballast Nedam Infra Noord Oost, Gruno Wegenbouw en Koop Tjuchem.

De NMa heeft de bedrijven vrijdag beschuldigd op basis van de geruchtmakende schaduwadministratie van bouwbedrijf Koop Tjuchem en daarop volgend eigen onderzoek. Klokkenluider A. Bos, oud-directeur van de Groningse aannemer, bracht de boekhouding naar buiten. De Tweede Kamer nam zijn gegevens als leidraad bij het onderzoek naar bouwfraude. Ook het Openbaar Ministerie gebruikt deze gegevens voor zijn justitieel onderzoek.

Volgens de NMa hebben de bedrijven vooroverleg gevoerd en prijsafspraken gemaakt rond de aanbesteding voor onderhoud aan wegen in de gemeente Scheemda in de periode 1998 tot en met 2000. De kartelwaakhond concludeert dat de bedrijven onderling hebben afgestemd voor welk bedrag ze zouden inschrijven. KWS zou als laagste inschrijven en de andere drie zouden een op geld waardeerbare tegenprestatie ontvangen van KWS.