DEN HAAG - FNV en CNV honen de veertigurige werkweek die het CDA bepleit in het conceptverkiezingsprogramma weg. "Het heeft iets van de zweep erover", zei vicevoorzitter Ton Heerts van de FNV donderdag.

VNO-NCW noemt een langere werkweek één van de manieren om de vergrijzing het hoofd te bieden. Maar volgens een woordvoerder van de werkgeversorganisatie wordt per bedrijf of branche een oplossing gezocht. "Dit leg je niet van bovenaf op."

CNV-voorzitter René Paas waarschuwt het CDA zich niet rijk te rekenen. De christendemocraten willen dat de overheid als werkgever het goede voorbeeld geeft en dat de ambtenaren die nu veelal een 36- of 38-urige werkweek kennen, langer aan de slag gaan. Maar Paas stelt dat "die 10 procent meer uren die ambtenaren gaan werken, wel gewoon betaald moet worden".

Personeelstekort

De algehele veertigurige werkweek is volgens FNV en CNV niet de manier om loonkosten te beperken en dreigende tekorten aan personeel op te lossen. Heerts verwijt het CDA bevoogdend op te treden en weinig uit te gaan van de realiteit. "Veel vrouwen met deeltijdbanen willen graag meer uren werken, maar werkgevers willen dat vaak niet. Ouderen die langer aan de slag willen blijven, stuiten ook vaak op verzet van werkgevers."

Volgens de vakbeweging moet het CDA niet proberen op de stoel van de werkgevers en vakbonden te gaan zitten. In sectoren waar werkgevers graag willen dat werknemers meer gaan werken, worden al afspraken gemaakt. De FNV-bond in de publieke sector, Abvakabo, wijst erop dat werknemers bij de overheid al op vrijwillige basis veertig uur kunnen werken.

Beloning

Ook de woordvoerder van VNO-NCW stelt dat werkgevers afhankelijk van de situatie van een bedrijf of branche in cao's afspraken willen maken om het tekort aan personeel op te vangen. "Dat er meer gewerkt moet worden, is evident. Maar dat betekent niet alleen langere werkweken, maar ook het verhogen van de leeftijd dat mensen stoppen met werken." Of tegenover de extra uren een hogere beloning staat, zal volgens de zegsman ook weer verschillen per organisatie.

Het CDA-plan om mensen aan het werk te helpen door werkgevers toe te laten ze twee jaar lang tegen het minimumloon van 21 jaar in dienst te nemen, wijzen FNV en CNV eveneens van de hand. Paas: "Het lijkt erop alsof het CDA voor sommige mensen het minimumloon wil loslaten. Maar het is aan sociale partners om de beloning te bepalen."