DEN HAAG - De Consumentenbond sluit zich aan bij een klacht van twee tuinbouworganisaties over een recente verhoging van de gasprijs. De bond heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit gevraagd te onderzoeken of Gasunie Trade & Supply de mededingingswet heeft overtreden.

Gasunie Trade & Supply, het handelsbedrijf van de Gasunie dat voor de helft in handen is van de overheid, heeft de prijs met 3 eurocent per kuub verhoogd, boven de gebruikelijke prijsaanpassing wegens de koppeling van de aardgasprijs aan de olieprijs.

De Consumentenbond gaat ervan uit dat de energieleveranciers die verhoging volledig zullen doorberekenen aan de burgers.