WOERDEN - FNV Bouw is ontevreden over de maatregelen van het kabinet om de werkloosheid onder ouderen terug te dringen. De vakbond voor de bouw heeft daarom donderdag 100 miljoen euro geëist voor een 'aanvalsplan'. De bond is verder niet blij met het verkorten van de maximale termijn waarover werklozen een WW-uitkering kunnen krijgen.

De bond wil meer individuele begeleiding en betere scholing voor oudere werkzoekenden. Verder moet er een speciale werkgroep komen die zich met het probleem bezighoudt. Eerder op donderdag meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de werkloosheid onder ouderen de afgelopen drie maanden opnieuw minder hard is gedaald dan die onder jongeren.