DEN HAAG - De transportsector lijdt jaarlijks minimaal 100 miljoen euro schade door diefstal van voertuigen en lading. Sommige onderzoekers gaan zelfs uit van 'honderden miljoenen', zo blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van de deelnemers aan het project Aanpak Criminaliteit Transportsector.

De dieven, die zelden geweld gebruiken, slaan bij voorkeur hun slag op bedrijventerreinen, waar de wagens 's nachts of in het weekend klaarstaan voor vertrek. Ze hebben een voorkeur voor metalen, die makkelijk te helen zijn, en consumentenproducten. Het rapport noemt als voorbeelden diepgevroren vlees, merkkleding, huishoudelijke apparaten en tabak.