DEN HAAG - Er komt volgend jaar geen extra lastenverlichting bovenop het al toegezegde bedrag van 1,2 miljard euro. Minister Gerrit Zalm van Financiën heeft dat woensdag gezegd na afloop van begrotingsbesprekingen in het kabinet. "De lastenverlichting voor burgers en bedrijven staat vast. Daar komt niks meer bij", aldus de VVD-minister.

CDA-bronnen zeiden de afgelopen dagen dat er mogelijk nog wat meer belastingverlaging in het vat zit. Door financiële meevallers voor de schatkist zouden er enkele honderden miljoenen extra te besteden zijn. CDA-minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken) wilde woensdag niet reageren op de woorden van Zalm. Hij wees erop dat de kabinetsbesprekingen vertrouwelijk zijn. "Ik spreek pas met prinsjesdag."

Volgens ingewijden is de mogelijkheid van extra lastenverlichting woensdag in de ministerraad wel aan de orde gekomen. "De positie van De Geus was daarbij een andere dan die van Zalm", aldus een bron. Maar van een gespannen sfeer zou geen sprake zijn geweest. Het kabinet hakt naar verwachting pas eind volgende week de knoop door over de begroting van 2007.

1,2 miljard

Het kabinet besloot in het voorjaar om 1,2 miljard te besteden voor lastenverlichting in 2007. Dat geld wordt gebruikt voor een verlaging van de WW-premie (500 miljoen euro), verlaging van de kosten van kinderopvang en verhoging van de kinderbijslag (250 miljoen euro) en vermindering van de winstbelasting voor bedrijven.

Zalm en premier Jan Peter Balkenende zeiden destijds dat het daarbij dan ook zou blijven.

Ramingen

Uit vrijdag uitgelekte berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de Nederlandse economie nog beter draait dan enkele maanden terug werd gedacht. Het planbureau heeft zijn ramingen over de economische groei bijgesteld. Het gaat nu uit van 3,25 procent dit jaar en 3 procent volgend jaar, in beide gevallen een kwart procentpunt meer dan in de eerdere raming. Ook verwacht het CPB dat het financieringstekort van de overheid volgend jaar zal omslaan in een klein overschot.

Niettemin wil Zalm de hand op de knip houden. Bronnen rond de bewindsman wijzen erop dat het kabinet in het voorjaar heeft besloten om het, zodra er sprake is van een economische hoogconjunctuur, nog zuiniger aan te doen. Niet alleen meevallers die het gevolg zijn van extra inkomsten voor de overheid, bijvoorbeeld doordat er meer belasting binnenkomt, verdwijnen dan in de schatkist. Ook geld dat overblijft doordat ministeries minder uitgeven, wordt dan gebruikt om het overheidstekort verder te verlagen.

Hoogconjunctuur

Het kabinet bepaalt aan de hand van cijfers van het CPB of er sprake is van een hoogconjunctuur. Volgens Johan Verbruggen, hoofd van de afdeling Conjunctuur van het planbureau, gebeurt dat zowel door te kijken naar de economische groei als naar het potentiële productieniveau van de Nederlandse economie. De groei is op dit moment hoger dan het gemiddelde van 2,25 procent. Ook zijn er aanwijzingen dat Nederland beter presteert dan zijn normale niveau.

Dat blijkt onder meer uit de toenemende spanning op de arbeidsmarkt en de goedgevulde orderportefeuilles van bedrijven.