KIJKDUIN - Een zogeheten kustkaart voor strandgangers moet het aantal files naar de kust op tropische dagen doen slinken. Bovendien moet de kaart recreanten en toeristen wijzen op strandovergangen die minder druk zijn. De komst van de kaart in is donderdag aangekondigd door de ANWB en Toerisme Recreatie Nederland (TRN) tijdens de tiende landelijke kustdag in Kijkduin.

Aanleiding voor de komst van de kustkaart is het toenemende aantal files en de lengte ervan op met name tropische dagen. Daardoor neemt ook de parkeerdruk toe. Naar het Scheveningse strand rijden jaarlijks 3 miljoen mensen, naar Zandvoort 2,6 miljoen en Noordwijk 1,9 miljoen. Het voornaamste vervoermiddel - zo'n 70 procent - is nog steeds de auto.

De kustkaart moet vol staan met informatie over openbaar vervoersmogelijkheden en andere alternatieven om mensen zo uit de auto te krijgen. "Het gewoontegedrag van de strandganger moet worden doorbroken. Ook door ze er op attent te maken dat je ook op andere tijdstippen naar het strand kan", aldus F. Bastiaansen van TRN. Op den duur moet de informatie voor onder andere openbaar vervoersmogelijkheden ook via internet en sms actueel worden gehouden.

Daarnaast willen de ANWB en TRN dat mensen attent worden gemaakt op minder bekende strandovergangen, "die net zo mooi en net zo goed zijn te bereiken." Op den duur is het ook de bedoeling om met de openbaar vervoerbedrijven te gaan praten over onder meer flexibele inzet van bussen richting het strand. "Nu is het nog zo dat bussen en treinen op zon- en feestdagen veel minder frequent rijden."

Bij het gehoor bestond veel twijfel over het effect van de kustkaart, omdat er geen afspraken zijn gemaakt met de openbaar vervoersbedrijven. "Strandgangers zullen dan van een koude kermis thuiskomen als de bus willen pakken, maar die propvol zit met andere mensen", hield een van de toehoorders de TRN-medewerker voor. Een van de ideeën uit het publiek om de files te verkorten was de aanleg van transferia nabij de stranden. In Renesse zou dat al enige jaren goed werken.