AMSTERDAM - Amsterdam stelt dat minister Gerrit Zalm van Financiën geen aandeelhoudersvergadering ter voorbereiding van de verzelfstandiging van Schiphol kan uitschrijven zolang de gemeenteraad in de hoofdstad niet is gehoord. Dat schreef de Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels (Deelnemingen) woensdag in een brief aan de minister. "Dit is conform de Gemeentewet", aldus Gehrels in de brief.

Zalm liet Amsterdam weten in de tweede helft van september een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om de benodigde statutenwijziging te kunnen doorvoeren. Zalm wil vaart maken met de verkoop van een minderheidsbelang in Schiphol.

Amsterdam, met een belang van 21,8 procent in de luchthaven, is tegen privatisering en dreigt de statutenwijziging te blokkeren. Door het zomerreces komt de kwestie pas op 27 september aan de orde in de Amsterdamse gemeenteraad.

Patstelling

Om de patstelling te doorbreken, had de hoofdstad eerder voorgesteld een gezamenlijk onderzoek te beginnen naar een onderlinge aandelenoverdracht. De gemeente wil 29 procent van de aandelen Schiphol overnemen. Zalm heeft dit onderzoek afgewezen.

"Dat betreuren wij zeer", schrijft Gehrels. "Door uw mededeling dat u niet bereid bent het door ons voorgestelde traject te onderzoeken, is een nieuwe situatie ontstaan."

Dringend

Het Amsterdamse college kan pas een besluit nemen over de voorstellen van Zalm na behandeling in de raadscommissie Luchthaven op 7 september en raadpleging van de gemeenteraad. "Dit besluitvormingstraject, voorgeschreven in geval van gewichtige beslissingen aangaande deelnemingen van de gemeente Amsterdam, kan niet zijn afgerond vóór het door u voorgestane tijdstip van een algemene vergadering van aandeelhouders." Gehrels verzoekt Zalm hiermee "dringend" rekening te houden.

De wethouder zegt te verwachten dat de minister hieraan meewerkt. "Ik denk dat Zalm gevoelig is voor onze argumenten dat het democratische proces doorgang moet vinden. De gemeenteraad blijft de baas." Amsterdam heeft zich tot nu toe "heel coöperatief" opgesteld, vindt Gehrels.