DEN HAAG - Staatssecretaris Clémence Ross (Volksgezondheid) trekt 95 miljoen euro uit om dit jaar de knelpunten in de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op te lossen. Daarnaast is er volgens haar nog 30 miljoen euro over van dit jaar, die nog verdeeld moet worden. Dat schrijft Ross woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Zorgverzekeraars Nederland klopt dit echter niet. Die 30 miljoen is al uitgegeven, de contracten zijn alleen nog niet in het onderzoek van Ross meegenomen, stelt een woordvoerder in een reactie. Volgens ZN trekt Ross 30 miljoen te weinig uit om de acute problemen op te lossen. De koepelorganisatie betreurt dat.

ZN stelt dat daar in totaal 125 miljoen voor nodig is: 80 miljoen voor de thuiszorg en 45 miljoen voor de ambulante GGZ. Uit het onderzoek van Ross waar ZN gegevens voor had aangeleverd, blijkt dat de vraag naar de AWBZ-zorg in de eerste helft van 2006 veel harder is gestegen dan Ross had begroot.

cliëntenstop

Deze zomer kondigden bijna twintig thuiszorginstellingen een cliëntenstop af. Zij stelden dat het geld op was. Volgens het onderzoek dat het College tarieven gezondheidszorg/Zorgautoriteit in oprichting (Ctg/ZAio) voor Ross deed, bleek dat in veel gevallen de veelal grote zorgaanbieder geen geld meer had. Veel kleinere aanbieders in dezelfde regio konden dat echter nog wel. Mensen wisten alleen de weg naar die thuiszorgaanbieders niet te vinden.

Ross vindt dat de zorgkantoren van de verzekeraars daar een belangrijker rol in moeten spelen. Het is volgens de staatssecretaris in veel gevallen onnodig dat er mensen verstoken blijven van deze zorg die wordt betaald uit de pot van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). "De cliëntenstops hebben veel onrust veroorzaakt. Dat betreur ik ten zeerste."

Gat

Overigens heeft Ross met deze operatie nog niets gedaan aan het 'gat' dat volgens onderzoek bestaat tussen de geleverde AWBZ-zorg en de zorg waar mensen volgens hun indicatie recht op hebben. Afgelopen voorjaar bleek uit onderzoek van het Ctg/ZAio dat daar jaarlijks nog ongeveer 250 miljoen euro voor nodig is. Dat probleem moet Ross bij de begroting voor 2007 zien op te lossen.