DEN HAAG - De belastingdienst is bezig met een onderzoek naar de financiële handel en wandel van een vermeende Haagse huisjesmelker. De dienst heeft onlangs in afwachting van de resultaten van het onderzoek voor 1,2 miljoen euro beslag gelegd op de 34 panden van S.T. en een aantal bankrekeningen. T. eiste dinsdag via een kort geding bij de rechtbank in Den Haag de opheffing van deze beslagen.

De inspecteur van de belastingdienst heeft een aantal jaar geleden al eens navraag gedaan naar de panden van T.. Deze gaf toen aan dat de huizen een privébelegging zijn. In 2005 sloten verschillende instanties in Den Haag een convenant om huisjesmelkers aan te pakken. Zodoende kreeg de belastingdienst inzage in de dossiers van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente (DSO).

Illegalen

Uit het dossier van T. bleek dat er in zes panden sprake was van woningverhuur aan illegalen. In negen panden werden kamers en bedden verhuurd aan illegalen en in een pand werd een hennepkwekerij aangetroffen. Ook waren er veel klachten over overlast. De DSO heeft T. meermalen gesommeerd te stoppen met deze verhuurpraktijken, aldus de belastingdienst.

T. zou volgens getuigen 150 euro contant per bed hebben gevraagd. Hij gaf bij de belastingdienst huurinkomsten van 650 euro op, terwijl dat bij twaalf bedden dus 1800 euro zou zijn.

Volgens de inspecteur gebruikte T. vrienden en kennissen voor het beheer, de renovatie en het onderhoud van de huizen. Deze mensen staan bijna allemaal niet ingeschreven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Zij zouden volgens de belastingdienst dus in loondienst zijn en T. heeft daar nooit loonbelasting over betaald.

Ook vindt de belastingdienst dat de huizen niet passen in de categorie privébelegging maar dat T. aangemerkt moet worden als ondernemer en dus in een andere belastingbox valt.

De advocaat van T. beaamde dat zijn cliënt problemen heeft gehad met illegale huurders, maar dat T. zelf de vreemdelingenpolitie heeft gevraagd in te grijpen omdat hij ze niet weg kreeg. De raadsman ontkende verder dat er sprake is van fraude en verzocht de rechter het beslag op te heffen omdat zijn cliënt hierdoor in financiële problemen verkeert.

Het onderzoek van de belastingdienst gaat nog minstens zes maanden duren. De rechter doet volgende week donderdag uitspraak over het beslag.