WASHINGTON - De Amerikaanse regering heeft over de maand oktober een begrotingstekort geboekt van 54 miljard dollar. Dat is aanzienlijk meer dan de 7,7 miljard dollar die het Witte Huis een jaar geleden miste.

Het tekort kwam ook aanzienlijk hoger uit dan wat was verwacht. Economen hadden gerekend op een gat van 46,7 miljard dollar. De inkomsten bedroegen tegen de 125 miljard dollar. Daartegenover stonden in oktober uitgaven ter waarde van 179 miljard dollar. De regering ontving 33 miljard dollar minder dan vorig jaar oktober en gaf 13 miljard dollar meer uit.

Zelfs zonder de kosten van een mogelijke oorlog tegen Irak wordt voor dit jaar een begrotingstekort verwacht van 175 miljard dollar.