DEN HELDER - Een 57-jarige inwoonster en een 63-jarige inwoner van Den Helder hebben bijna 33 jaar gefraudeerd met hun bijstandsuitkering. Het duo heeft op die manier een bedrag van .000 euro ten onrechte ontvangen. Dit is volgens de gemeente Den Helder de grootste en langste steunfraudezaak in de marinestad en de provincie Noord-Holland.

Het stel voerde sinds 11 december 1969 een gemeenschappelijke huishouding. De vrouw verklaarde altijd dat de man een kostganger was.

De gemeentelijke sociale dienst vordert het teveel aan bijstand terug van het duo.