VOORBURG - Binnenvaartschippers vervoeren minder zand en grind. Dit blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het zand- en grindtransport in de Nederlandse binnenvaart is tussen 2001 en 2005 met 35 procent verminderd tot 36 miljoen ton.

Het totaal vervoerde gewicht in de Nederlandse binnenvaart is in die periode met ruim 12 procent gedaald tot 95 miljoen ton.

Bijna de helft van het vervoerde gewicht (43 miljoen ton) bestaat uit bouw- en ruwe materialen. Daarvan vormen zand en grind het leeuwendeel. Zand en grind worden vooral gebruikt in het begin van infrastructurele werken. Het aflopen van deze fase voor de Betuwelijn en de HSL is volgens het CBS een belangrijke reden voor de sterke afname.

Wegtransport

De binnenvaartschippers vervoeren wel meer containers. Die categorie is met 15 procent toegenomen. Ook het wegtransport groeit. Het binnenlandse goederenvervoer op de weg nam in de periode 2001-2004 met bijna 13 procent toe tot 530 miljoen ton.

"Deze stijgende lijn zet zich door", aldus het CBS.