DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende en minister Gerrit Zalm van Financiën hopen dat de vakbeweging de economische groei niet frustreert met te hoge looneisen. "Een van de redenen dat het nu beter gaat, is de loonmatiging van de laatste jaren door de discipline van de vakbonden. Laten we hopen dat het zo blijft.

Anders is het snel over", aldus Zalm vrijdag na afloop van de ministerraad. De vakcentrales FNV en CNV zeiden donderdag dat zij volgend jaar wegens de flinke economische groei hogere looneisen kunnen stellen. Balkenende waarschuwde: "We hebben geen geleide loonpolitiek, maar we moeten wel lessen trekken uit wat er in het verleden is fout gegaan."

Duurder

De premier stelde dat Nederland vanaf de jaren 1996 en 1997 12 procent duurder is geworden dan het omringende buitenland. Als dat weer gebeurt "schieten we dus in onze eigen voet. Juist nu de ontwikkelingen goed zijn, moeten we deze niet laten wegspoelen. We moeten lessen trekken uit het verleden."

Het voornemen van de vakbonden om hogere looneisen te stellen, is voor minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken) geen reden tot zorg. Volgens hem hebben de vakbonden de afgelopen jaren ook hun verantwoordelijkheid getoond in CAO-onderhandelingen. Hij verwacht niet dat nu verandert.

Werkgevers

Bovendien betekent een hogere looneis volgens De Geus niet direct dat de salariskosten voor werkgevers zullen stijgen. "Vakbonden moeten wat ze eisen nog zien te krijgen in de onderhandelingen met werkgevers."

Ook is het kabinet van plan om de WW-premie te verlagen met 500 miljoen euro. De Geus wees erop dat er "de laatste jaren offers gevraagd zijn van mensen en daar mag wat tegenover staan als het weer goed gaat". De cijfers over de groeiende economie en werkgelegenheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Centraal Planbureau laten volgens hem zien dat een verlaging van de WW-premie gelegitimeerd is.