DEN HAAG - De PvdA zal in haar verkiezingsprogramma haar omstreden AOW-plan aanpassen. "We hebben goed geluisterd naar de kritiek", aldus Tweede Kamerlid Ferd Crone vrijdag. Crone is als financieel specialist nauw betrokken bij het opstellen van verkiezingsprogramma, dat waarschijnlijk begin september verschijnt.

De PvdA kreeg het afgelopen voorjaar felle kritiek op haar voornemen om de AOW te 'fiscaliseren', waardoor de stijgende kosten ervan beter op te vangen zouden zijn. Fiscalisering houdt in dat de oudedagsvoorziening niet langer uit premies wordt betaald, maar uit de belastingen.

Vooral voormalig PvdA-minister Marcel van Dam (inmiddels geen partijlid meer) trok fel van leer tegen dit plan. Volgens hem zouden 65-plussers met een smalle beurs er de dupe van worden. Na de publiciteit over het AOW-plan daalde de PvdA flink in de opiniepeilingen.

Varianten

Hoe de aanpassingen er precies uitzien, staat volgens Crone nog niet vast. "We zijn nog bezig met allerlei varianten." Maar het Kamerlid laat doorschemeren dat in elk geval gedacht wordt aan een langere termijn voor de fiscaliseringsoperatie. Aanvankelijk wilde de PvdA hiervoor vijftien jaar uittrekken, maar dat wordt meer.

Ook zal de inkomensgrens waarbij ouderen moeten meebetalen aan de AOW waarschijnlijk worden opgetrokken in het verkiezingsprogramma. Eerder suggereerde PvdA-leider Wouter Bos dat 65-plussers met een aanvullend pensioen vanaf 10.000 euro zouden moeten gaan bijdragen.

Hypotheekrente

Volgens Crone is het zo goed als zeker dat de PvdA in het verkiezingsprogramma zal vasthouden aan het plan om de aftrekbaarheid van de hypotheekrente te beperken. De partij wil dat de rente nog maar kan worden afgetrokken tegen een tarief van 42 procent.

Nu is dat nog mogelijk tegen het hoogste belastingtarief van 52 procent. Volgens Crone ondervinden de lage en middeninkomens geen nadeel van de beperking van de renteaftrek.

Balkenende

Premier en CDA-leider Jan Peter Balkenende reageerde vrijdag voorzichtig op de uitlatingen van Crone. Volgens hem is het nog niet duidelijk wat de PvdA precies gaat doen met de AOW. "We moeten afwachten." Het CDA voelt niets voor fiscalisering van de AOW, evenmin als de VVD.