DEN HAAG - De flinke economische groei is voor de FNV en het CNV aanleiding hun looneisen voor volgend jaar op te schroeven. De vakcentrales hanteren nu een maximale looneis van 2 procent.

De vakbeweging maakt de looneisen voor het komende jaar pas bekend rond prinsjesdag, zoals altijd. "Maar dat er in 2007 meer te verdelen valt, is nu wel duidelijk", zei een FNV-woordvoerder donderdag.

Als de economie en werkgelegenheid zich zo positief blijven ontwikkelen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau donderdag meldden, verwacht vicevoorzitter Rienk van Splunder van het CNV dat er 1 procent boven op de inflatie gevraagd kan worden. Dat betekent bij een inflatie van 1,5 procent een looneis van maximaal 2,5 procent volgend jaar.

Beide vakcentrales benadrukken dat de economische groei mede te danken is aan de loonmatiging die werknemers de afgelopen jaren geaccepteerd hebben. Volgens de FNV-woordvoerder kiest de vakbeweging in Nederland altijd voor een verantwoorde loonontwikkeling. "Wij zijn er niet op uit met hoge looneisen banen te vernietigen en werkgevers te stimuleren hun productie te verplaatsen. Werkzekerheid is voor onze leden het belangrijkste punt. Maar we zijn er ook niet voor om onnodig geld te laten liggen bij de werkgevers."

Premieverlaging

Om de kosten voor werkgevers niet onnodig op te drijven, eist de FNV dat de overheid ook een duit in het zakje doet en premies voor werknemersverzekeringen voor werkloosheid (WW) en arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA) verlaagt. Zowel werkgevers als vakbonden klagen al jaren dat de premies te hoog zijn, waardoor de sociale fondsen nu overvol zitten. Volgens de FNV-zegsman slaat de overheid met lagere WW-premies twee vliegen in één klap: "De loonkosten voor werkgevers dalen, terwijl de werknemers netto meer loon overhouden."

Onverstandig

Maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland noemen de opstelling van FNV en CNV onverstandig. MKB-Nederland vreest dat de "prille economische groei" wordt bedreigd als Nederland zich, net als eind jaren negentig, weer door te hoge lonen uit de internationale markt prijst.

Een woordvoerder van VNO-NCW stelt dat de vakbonden ook vaders zijn van het economisch succes, omdat loonmatiging de internationale concurrentiepositie er bovenop geholpen heeft. "Wij zijn er niet op tegen dat werknemers meedelen in het succes, maar doe dat dan met eenmalige beloningen."

Den Haag

In de politiek zijn PvdA en CDA nog terughoudend met wensenlijstjes, nu het zo goed gaat. "Afwachten waar het kabinet mee komt", zegt Kamerlid Ferd Crone van de PvdA, die eerder pleitte voor meer geld voor onderwijs en zorg. Ook CDA'er Frans de Nerée tot Babberich wil wachten op het kabinet.