DEN HAAG - Aegon heeft in het afgelopen kwartaal 12 procent minder winst geboekt. Dat komt voornamelijk doordat de inkomsten uit de beleggingen van het verzekeringsconcern sterk zijn teruggelopen.

Afgelopen kwartaal leverde de beleggingsportefeuille Aegon 119 miljoen euro op, terwijl zij een jaar eerder nog 529 miljoen euro bijdroeg aan het resultaat.

De nettowinst van de verzekeraar is in het tweede kwartaal uitgekomen op 664 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar boekte Aegon een nettowinst van 751 miljoen euro. Over het afgelopen halfjaar bezien daalde de winst met 9 procent tot 1,29 miljard euro.

Schadeverzekeraar

De winst pakte ook lager uit omdat het verzekeringsconcern in de eerste helft van 2005 een boekwinst kon bijschrijven op de verkoop van zijn Spaanse schadeverzekeraar. Toch waren de resultaten licht boven de verwachting van analisten.

Het resultaat uit de dagelijkse bedrijfsvoering is wel sterk toegenomen. De operationele winst voor belastingen kwam afgelopen halfjaar uit op 1,51 miljard euro. Dat betekent een stijging van 67 procent ten opzichte van de eerste jaarhelft in 2005. Alle grote landen waar Aegon verzekeringen verkoopt, hebben bijgedragen aan de stijging van dit winstcijfer.

Koers

Bestuursvoorzitter Donald Shepard vindt dat de halfjaarcijfers aantonen dat Aegon op koers ligt. Dat blijkt volgens de topman ook uit de verkoop van nieuwe levensverzekeringen, die met 6 procent is gestegen. De waarde van de nieuwe productie is met 26 procent toegenomen tot 346 miljoen euro.

Zoals gewoonlijk geeft Aegon geen concrete prognose voor de jaarwinst.