DEN HAAG - Onderhoud blijft een belangrijke risicofactor in de chemische industrie en zorgt voor ernstige ongelukken in bedrijven. Daarom kondigde staatssecretaris Henk van Hoof woensdag aan dat de Arbeidsinspectie met toezichthouders, zoals provincies en gemeenten, om tafel gaat.

Volgens hem moeten zij scherper controleren of werkgevers het onderhoud in hun bedrijven goed geregeld hebben.

Tussen oktober 2004 en januari dit jaar vonden 52 incidenten met gevaarlijke stoffen plaats in de chemische industrie. Bij ongeveer een derde raakten werknemers in meer of mindere mate gewond. In totaal ging het om veertig mensen.

Net als uit een eerder onderzoek bleek ook nu weer dat ongelukken zich in meer dan de helft van de gevallen voordoen tijdens of na onderhoudswerkzaamheden.

Risico's

Ook liepen werknemers veel risico's bij het onder controle krijgen van een incident. Zo viel ruim een kwart van de gewonden in deze sector bijvoorbeeld bij het vaststellen van een lekkage, bestrijden van een lek of het opruimen van gelekte stoffen.

De Arbeidsinspectie ging bij 37 van 52 incidenten over tot een onderzoek. In achttien gevallen is proces verbaal opgemaakt.

Maatregelen

In Nederland vallen ongeveer 325 bedrijven onder het Besluit risico's zware ongevallen, omdat er een kans bestaat op ernstige ongelukken met gevaarlijke stoffen. Deze ondernemingen zijn verplicht om extra maatregelen te nemen om de veiligheid te garanderen.

Daarnaast zijn er naar schatting nog drie- tot vijfhonderd bedrijven die veel met gevaarlijke stoffen werken en daarom onder meer een aanvullende risico-inventarisaties moeten opstellen.

Langere termijn

Nadat de Arbeidsinspectie de vorige keer de onderhoudsrisico's bij deze bedrijven constateerde, heeft zij overlegd met de branche voor aanvullende maatregelen. Maar deze zijn volgens een woordvoerster van de inspectiedienst meer voor de langere termijn, waardoor er nog geen resultaat te zien is.

De landelijke toezichthouder kondigt aan vanaf volgend jaar met gemeenten en provincies volgens één uniforme methode te controleren. Ook zijn de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen geïnformeerd over de situatie.

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) onderschrijft de stelling dat er bij onderhoud een verhoogd risico geldt. "Juist omdat we dat weten, worden er extra maatregelen genomen", aldus een woordvoerster. "We hebben niet het idee dat er de laatste jaren meer ongelukken gebeuren." De VNCI vertegenwoordigt de belangen van grote chemieconcerns als Shell, Akzo Nobel en DSM.