DEN HAAG - De PvdA wil dat politie en justitie met verzekeraars de handen ineenslaan om frauduleuze schadeclaims aan te pakken. Tweede Kamerlid Frank Heemskerk van de PvdA zei dinsdag met een nationaal actieplan 450 miljoen euro aan verzekeringsfraude te willen besparen.

Volgens hem kunnen daardoor gezinnen per jaar 50 euro op de verzekeringspremies besparen, omdat verzekeraars minder fraudebedragen hoeven door te berekenen aan klanten.

In februari maakte het Verbond van Verzekeraars al bekend harder te zullen optreden tegen verzekeringsfraude. Over twee jaar moet de pakkans zijn vertienvoudigd. Nu wordt bij bijvoorbeeld reisverzekeringen naar schatting nog maar een op de twintig fraudegevallen opgespoord.

Volgens Heemskerk moeten verzekeraars vaker aangifte doen. Ook moeten fraudezaken vaker door politie en justitie worden afgehandeld. Een woordvoerder van het Verbond spreekt van een vicieuze cirkel die heeft gezorgd voor normvervaging. "Aangifte wordt niet gedaan, omdat de ervaring is dat justitie er toch niks mee doet. Inmiddels is het bijna een sport geworden om verzekeraars op te lichten en daarover tijdens een verjaardag op te scheppen."

Uit onderzoek van verzekeraars blijkt dat zij bij schadeverzekeringen voor bijna 1 miljard euro per jaar worden opgelicht. Volgens het Verbond betalen klanten hierdoor 150 tot 200 euro teveel aan premie. De zegsman spreekt tegen dat bij een besparing van 450 miljoen euro aan fraude de premies met 50 euro omlaag kunnen. "We hebben ook te maken met inflatie. Het zal er eerder voor zorgen dat premies minder hard stijgen."

Deltaplan

In het zogeheten Deltaplan Aanpak Fraude bij Schadeverzekeringen van het Verbond staan 54 actiepunten, die verzekeringsmaatschappijen vooral op de eigen verantwoordelijkheid wijzen. Zo moeten verzekeraars volgens de zegsman hun werknemers beter opleiden, zodat ze meer voelsprieten ontwikkelen voor claims die niet helemaal kloppen.

Verder wil het Verbond graag meer samenwerken met justitie. "Nu wordt alleen actie ondernomen in grote zaken, terwijl je voor een afschrikkende werking ook de kleinere moet aanpakken." Er zijn ook al proeven van afzonderlijke verzekeraars met het centraal Justitieel Incasso Bureau om fraude sneller aan te pakken.