AMSTERDAM - De onderhandelingen tussen FNV Bondgenoten en Unilever verkeren in een impasse. Volgens FNV-bestuurder Lucas Vermaat duurt de staking bij de afdeling Finance Focus van Unilever in Vlaardingen voort zolang geen nieuw overleg is gepland. De inzet van het conflict is de positie van tachtig werknemers.

Unilever wil de afdeling afstoten en het werk verplaatsen naar aan lagelonenlanden. FNV Bondgenoten eist meer zekerheid voor werknemers met een tijdelijk contract, van wie er slechts twintig hun baan zouden behouden. De bond wil dat Unilever binnen of buiten het concern op zoek gaat naar ander werk voor de betrokken personeelsleden.

Niet bekend is wanneer beide partijen weer om de tafel gaan. Volgens Vermaat wordt er momenteel alleen informeel overleg gevoerd en geen formeel overleg. Hij wacht op het moment dat Unilever bereid is water bij de wijn te doen.

Vorige week hebben de werknemers ook al gestaakt.