AMSTERDAM - De vakcentrale FNV ziet wel degelijk mogelijkheden om tot te komen tot een sociaal akkoord met de werkgevers en het kabinet. De FNV zegt bereid te zijn tot loonmatiging. Tenminste als het kabinet concessies doet wat betreft het (deels) schrappen van het spaarloon en de gesubsidieerde arbeid.

"Het spaarloon en de Melkertbanen zijn nog struikelblokken. Als die uit de weg worden geruimd, is de FNV bereid nog eens te kijken naar de looneis", aldus bestuurster A. Jongerius van de FNV woensdag in het 'FNV e-magazine'.

Werkgevers en het kabinet vinden dat de bonden voor 2003 hun looneis van maximaal 3,5 procent naar beneden moeten bijstellen; tot op het niveau van de geschatte inflatie (2,25 procent).

Voorzitter J. Schraven van werkgeversorganisatie VNO-NCW zei dinsdag juist een hard hoofd te hebben in het bereiken van een akkoord tijdens het traditionele Najaarsoverleg op 28 november tussen het kabinet en sociale partners. Hij proefde uit een gesprek met premier Balkenende dat het kabinet weinig bereid is concessies te doen aan de bonden.

De voormannen De Waal (FNV) en Terpstra (CNV) trokken maandag uit gesprekken met de premier dezelfde conclusie. Jongerius ziet inmiddels wel weer kansen voor het sluiten van een akkoord, omdat de pensioenfondsen langer de tijd zouden krijgen hun zaakjes op orde te brengen. Hierdoor hoeven de pensioenpremies minder snel te stijgen, waardoor deze minder zwaar drukken op de koopkracht van werknemers en loonkosten voor werkgevers.

"Bovendien trekt het kabinet zijn plannen in om pensioenopbouw moeilijker te maken. Mensen mogen nog steeds 2 procent van hun inkomen hiervoor blijven gebruiken," zei Jongerius. Rond de Melkertbanen wordt volgens haar ook vooruitgang geboekt. "Van de .000 gesubsidieerde banen worden er 10.000 omgezet in gewone banen. Dat geeft meer ruimte voor de rest."