ROTTERDAM - De haven van Rotterdam heeft het afgelopen halfjaar 1,1 procent meer goederen overgeslagen. Daarmee is de totale overslag in de eerste zes maanden uitgekomen op 186 miljoen ton. De groei ligt beduidend lager dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen het Havenbedrijf Rotterdam een toename van de overslag met 5 procent kon presenteren. Ook ligt de groei onder die van concurrerende havens als Antwerpen en Hamburg.

"Wij zijn dit jaar een langzame starter. Het eerste kwartaal was zuinig, maar daarna pakte het op", aldus directeur Hans Smits van het havenbedrijf. De groei van containeroverslag bleef met 2 procent ver achter bij die van concurrenten. In de eerste zes maanden van dit jaar verwerkte de haven omgerekend 4,7 miljoen containereenheden (TEU). De containeroverslag leed onder forse automatiseringsproblemen bij ECT, dat goed is voor bijna 90 procent van de containeroverslag in Rotterdam. Daardoor weken containerschepen uit naar andere havens. "De imagoschade was tijdelijk, maar dat moet je niet nog eens drie maanden hebben", constateerde Smits.

Ook de start van de Amsterdamse Ceres-terminal speelt de haven in Rotterdam parten. Daarnaast kende de verhuizing van de containeroverslag van P&O Nedlloyd, dat is overgenomen door Maersk, naar de APM Terminal volgens Smits "aanloopproblemen". Hij rekent erop dat de haven door de genoemde problemen dit jaar in totaal 300.000 containereenheden zal verliezen.

Groei

De havendirecteur verwacht dat de groei van de containeroverslag over het hele jaar uitkomt op 4 procent, de prognose voor 2006 lag op 8 procent. "Alle tekenen wijzen op een groeispurt." Smits voorziet dat de toename van de totale overslag in Rotterdam over heel 2006 uitkomt op een plus van 2 procent. Het havenbedrijf verwacht in het lopende halfjaar beter te kunnen profiteren van de wereldwijde groei van goederenvervoer over zee. Het havenbedrijf handhaaft de verwachting dat de winst dit jaar boven het resultaat van 2005 uitkomt. "En de voortekenen voor volgend jaar zijn goed."

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft weinig te zeggen over de bedrijfsvoering van ECT, dat nu de containeroverslag in Rotterdam praktisch beheerst. Voor bedrijven die zich zullen vestigen op de Tweede Maasvlakte zullen wel prestatienormen in de contracten worden opgenomen, zei Smits. Het havenbedrijf kan dan ingrijpen als de zaak in het honderd loopt, zoals bij ECT. De havendirecteur verwacht daarnaast veel van een vergroting van de competitie in de haven. "Sommige bedrijven hebben die prikkel nodig om te presteren."

De overslag van nat massagoed, zoals ruwe olie en brandstoffen, leed onder de problemen en groot onderhoud bij de raffinaderijen. Daarnaast kampt de belangrijkste raffinaderij, die van Shell in Pernis, al sinds januari met productiestoringen. Voor heel 2006 verwacht Smits in dit segment een lichte daling.

De in- en uitvoer van (ijzer)erts en schroot groeide in de eerste zes maanden met 21 procent. Maar de verwachting is dat met name de doorvoer van ijzererts de komende jaren zal teruglopen als gevolg van de sluiting van een aantal hoogovens in het achterland.

De Rotterdamse haven kampt met ernstig ruimtegebrek, benadrukte Smits. "We lopen achter de ontwikkelingen aan in plaats van vooruit te bouwen. Niets is frustrerender dan nee te moeten verkopen, maar dat doen we regelmatig." De Tweede Maasvlakte zal de Rotterdamse haven meer lucht geven, maar hier zullen de eerste containerschepen pas in 2013 terecht kunnen.