WASHINGTON - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is tevreden over het beleid dat Nederland de afgelopen jaren heeft gevoerd. De regering is erin geslaagd het begrotingstekort aanzienlijk terug te brengen en droeg op die manier bij aan het economisch herstel in Nederland.

Het fonds vindt dat Nederland moet aansturen op een begrotingsoverschot van minstens 1 procent in 2011. Het IMF schrijft dit in zijn jaarlijkse beoordeling over Nederland, de zogeheten artikel 4-consulatie. Het fonds spreekt van een sterk beleid, waarbij de aandacht onder meer was gericht op de gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheid.

Herstel

Volgens het in Washington gevestigde fonds heeft ons land een moeilijke periode achter de rug. In de periode 2001-2003 bleef de gemiddelde economische groei steken op 0,5 procent. Vorig jaar trad een periode in van voorzichtig herstel.

Volgens het IMF zal de groei van de Nederlandse economie dit jaar uitkomen op 2,6 procent. Volgend jaar zal dat cijfer iets hoger zijn.

Inflatie

Volgens het IMF is de inflatie dit jaar tot nu toe beperkt gebleven. In de periode januari tot en met mei bedroeg de gemiddelde prijsstijging op jaarbasis 1,7 procent. Volgens het IMF doet Nederland er goed aan de loonstijgingen beperkt te houden. Op die manier kan de concurrentiepositie van ons land verbeteren. Het fonds schrijft verder dat de consumentenuitgaven omhoog gaan en dat zowel consumenten als ondernemingen meer vertrouwen hebben gekregen in de economie.

In zijn aanbevelingen schrijft het fonds dat Nederland er goed aan doet een reeks hervormingen na te streven, mede met het ook op een vergrijzende bevolking. Zo zou de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan omhoog kunnen. Het fonds vindt verder dat de werkloosheidsuitkeringen omlaag moeten en dat Nederland de vraag naar laaggeschoold werk moet stimuleren.