DEN HAAG - Het vervroegd met pensioen sturen van oudere ambtenaren, kost de overheid vele miljoenen euro's. Dat blijkt uit een overzicht over 2005 dat minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) onlangs aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Sommige ambtenaren, ook de lagere, krijgen soms enkele tonnen mee. Die worden verspreid uitgekeerd over enkele jaren. Gemiddeld duren de regelingen voor vervroegd pensioen ruim zeven jaar. De maatregel is afgesproken als gevolg van de reorganisatie en de inkrimping van de rijksdienst.