VOORBURG - In de eerste zes maanden van dit jaar is de werkloosheid met bijna 60.000 personen gedaald. In het tweede kwartaal telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemiddeld 407.000 werklozen. Dat is het laagste aantal sinds de zomer van 2003, zo heeft het CBS donderdag bekendgemaakt.

De werkloosheid vertoont nu ongeveer sinds een jaar een dalende trend. In de maanden april, mei juni zat gemiddeld 5,5 procent van de beroepsbevolking ongewild zonder een betaalde baan. Een jaar eerder was dit nog 6,7 procent. De cijfers van het CBS zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

CWI

Ook het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI's) telden over de eerste zes maanden van dit jaar in hun kaartenbakken bijna 60.000 minder werklozen die op zoek zijn naar een baan. De voormalige Arbeidsbureaus signaleren "een krachtig herstel van de arbeidsmarkt".

Ook blijft het aantal verleende ontslagvergunningen door de CWI's onverminderd dalen. In de eerste helft van 2006 ging het om ruim 22.000 vergunningen en dat betekent een afname van 27 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Daling

Vooral de daling van de werkloosheid onder jongeren houdt aan. In het tweede kwartaal bedroeg het aantal werkloze 15- tot 25-jarigen 86.000 en dat zijn er 32.000 minder dan een jaar eerder.

Wel blijft het werkloosheidspercentage onder jongeren het hoogste; namelijk gemiddeld 10,3 procent in de maanden april, mei en juni. Van de 25- tot 45-jarigen zat toen 4,8 procent ongewild zonder baan en van de 45-plussers was dit 4,9 procent.

Ook blijven de verschillen tussen man en vrouw groot. Van de mannen tussen de 15 en 65 jaar stond in het tweede kwartaal 4,5 procent als werkloos te boek, tegen 6,7 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking.